Back Estàs aquí:Home Informació Política Quefers de la Casa del Poble

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca obrirà al públic el dia de la Constitució

AJUNTAMENT 2767

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha anunciat que atendrà el públic com qualsevol dia feiner el proper dimarts 6 de desembre i se suma així als consistoris que obren el dia de la Constitució espanyola. Concretament, l'Ajuntament oferirà el servei d’atenció al ciutadà en l'horari habitual d’un dimarts, de 08:00 h a 14:00 h, ja que alguns dels treballadors i treballadores municipals han optat voluntàriament per treballar aquest dia.

Llegeix més...

Sessió informativa sobre la redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni de Sant Martí Sarroca


El 18 d’octubre va tenir lloc a la Sala Polivalent de Sant Martí, una sessió informativa sobre els treballs de redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals, del municipi, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2016.

Llegeix més...

Sessió informativa sobre la redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni de Sant Martí

L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha convocat per aquest dimarts 18 d'octubre a les sis de la tarda a la Sala Polivalent una sessió informativa prèvia a l’inici dels treballs de camp per l’elaboració del Catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni. El treball es desenvoluparà al llarg de catorze mesos, estarà coordinat per la historiadora del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Imma Vilamala, i tindrà com a integrants de l’equip de redacció a Rosa Escala, arquitecta; Daniel Sancho, historiador; Xavier Tarruella, ambientòleg; i Xavier Oms, arqueòleg. Durant aquest acte, el cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, l’arquitecte Joan Closa, informarà del contingut dels treballs, presentarà l’equip redactor i atendrà les preguntes que puguin esdevenir.
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, ha endegat els treballs de redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2016. Aquests treballs tenen per objectiu obtenir una diagnosi del patrimoni immoble i urbanístic amb valors de tipus arquitectònic, urbanístic, ambiental o paisatgístic, i històric i/o arqueològic. Aquest treball ha d’esdevenir l’eina bàsica perquè l’Ajuntament pugui gestionar-lo i protegir-lo, per establir posteriorment mesures per a la seva protecció.

La Taula de treball de la Bleda, en marxa

 IMG 9653

Es faran reunions tècniques amb interlocutors cada quinze dies i assemblees generals cada dos mesos
Una cinquantena de persones van participar en la primera trobada de la Taula de treball de la Bleda, el divendres 7 d'octubre, segons ha informat l’Ajuntament martinenc. La iniciativa té com a objectiu, segons el govern municipal, ajudar els veïns i veïnes de la Bleda a arribar al consens sobre el model de barri

Llegeix més...