Back Estàs aquí:Home Informació Política Quefers de la Casa del Poble El govern aprofita l'absència d'un membre de l'oposició per aprovar un pressupost de 2.805.780 euros per a 2017

El govern aprofita l'absència d'un membre de l'oposició per aprovar un pressupost de 2.805.780 euros per a 2017

Ple 9 12 162

 

(Foto: Ajuntament de Sant Martí Sarroca)

Els grups del govern de l'Ajuntament de Sant Martí van aprofitar l'absència de la regidora de CiU Laia Farré per recuperar temporalment la majoria que els proporciona el vot de qualitat de l'alcalde i aprovar inicialment el pressupost municipal de 2017 per un import de 2.805.780 euros. El mateix ple va servir també per aprovar la relació de preus d'articles adreçats al turisme que es venen al conjunt monumental de la Roca. L'oposició, a través del portaveu de CiU Ramon Carbó, va amenaçar d'impugnar el pressupost, arribant als tribunals si és el cas. El trànsfuga Manel Romanos va justificar el seu vot en contra perquè no se l'ha tingut “en compte per a res”.
El govern, a través de la responsable d'Hisenda Àngels Rus, va definir les prioritats per a 2017. Rus no en va fer esment en la part inicial de la seva intervenció, però sí durant el debat, del fet que les previsions del pressupost fan una concessió especial a algunes de les reivindicacions plantejades pel trànsfuga Manel Romanos i inclouen la construcció d'uns vestidors per al camp de futbol, un projecte per millorar l'estat dels camins i una partida per potenciar a l'anglès a l'escola. Àngels Rus va afirmar que pressupost que manté les línies bàsiques de l'exercici precedent, amb temes “molt importants” en medi ambient, serveis socials i teixit associatiu. La regidora va anunciar la creació de noves partides destinades a la creació de punts verds en els espais destinats als contenidors d'escombraries i l'adquisició d'una “deixalleria mòbil que vagi tombant pels barris per fomentar el reciclatge i estalviar en sancions que imposa la Mancomunitat Alt Penedès-Garraf “per no reciclar adequadament”. En relació amb l'ADF, la regidora d'Hisenda va assegurar que s'ha revisat la subvenció que rep l'entitat “en previsió d'un futur conveni”.
Els serveis socials són un altre dels punts en què el govern vol fer notar la seva acció, i també en el manteniment de vies i mobiliari urbà i també per reforçar l'administració electrònica de l'Ajuntament. Rus va assegurar que una altra part estarà destinada a reforçar el suport municipal al teixit associatiu i activitats culturals.

Ingressos
Impostos directes 1.280.000,00 €
Impostos indirectes 12.000,00 €
Taxes i preus públics 556.513,69 €
Transferències corrents 678.128,93 €
Ingressos patrimonials 4.000,00 €
Transferències de capital 275.118.38 €

Despeses
Personal 797.765,00 €
Provisió de serveis 1.343.649,00 €
Despeses financeres 600,00 €
Transferències corrents 357.775,00 €
Inversions 306.000,00 €