Back Estàs aquí:Home Informació Política Quefers de la Casa del Poble Sessió informativa sobre la redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni de Sant Martí

Sessió informativa sobre la redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni de Sant Martí

L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha convocat per aquest dimarts 18 d'octubre a les sis de la tarda a la Sala Polivalent una sessió informativa prèvia a l’inici dels treballs de camp per l’elaboració del Catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni. El treball es desenvoluparà al llarg de catorze mesos, estarà coordinat per la historiadora del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Imma Vilamala, i tindrà com a integrants de l’equip de redacció a Rosa Escala, arquitecta; Daniel Sancho, historiador; Xavier Tarruella, ambientòleg; i Xavier Oms, arqueòleg. Durant aquest acte, el cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, l’arquitecte Joan Closa, informarà del contingut dels treballs, presentarà l’equip redactor i atendrà les preguntes que puguin esdevenir.
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, ha endegat els treballs de redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2016. Aquests treballs tenen per objectiu obtenir una diagnosi del patrimoni immoble i urbanístic amb valors de tipus arquitectònic, urbanístic, ambiental o paisatgístic, i històric i/o arqueològic. Aquest treball ha d’esdevenir l’eina bàsica perquè l’Ajuntament pugui gestionar-lo i protegir-lo, per establir posteriorment mesures per a la seva protecció.