Subvencions per a llibres escolars

Un curs més, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca subvencionarà fins al 30 % de la factura per l'adquisició de llibres escolars per al proper curs 2015-2016 a famílies residents al municipi, que tinguin fills en edat escolar, independentment del centre on estudiïn. Per a les famílies amb més d'un fill en edat escolar, la subvenció arribarà fins al 40 %.

Per tenir accés a les subvencions, cal un certificat d'empadronament, un document del centre que acrediti estar-ne matriculat i la factura dels llibres.

Es podrà sol·licitar la subvenció a l'Ajuntament en horaris d'oficina fins el 2 d'octubre de 2015. Més informació en la web de l'ajuntament de l'ajuntament.