Actualitat

L'Ajuntament de Sant Martí inicia el procés de reparcel·lació de la Bleda

CartaZULaBleda2

 

Fragment de la carta que l'Ajuntament de Sant Martí ha enviat als afectats per la zona urbana de la Bleda

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha iniciat el procés de reparcel·lació de la zona urbana de la Bleda. Els propietaris afectats han rebut una carta de l'Ajuntament, signada per l'alcalde Ramon Carbó el 2 de febrer, en què se'ls informa que tenen un termini de tres mesos per formular un projecte de reparcel·lació i que, si no ho fan i passat aquest termini, serà el mateix Ajuntament qui prendrà la iniciativa.

 
 
La carta s'inicia amb un "Benvolgut/da veí/ïna" i recorda que part del nucli "està qualificat com a sòl urbà i en data 6 de novembre de 2014 i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació del planejament que afectava tota la zona urbana establint, entre d'altres qüestions, el sistema de gestió urbanística per al seu desenvolupament a través d'un polígon d'actuació pendent de reparcel·lació per la modalitat de cooperació. Aquesta modficació de planejament va ser publicada en el DOGC número 6772 de 17 de desembre de 2014, entrant en vigor l'endemà de la seva publicació."