Back Estàs aquí:Home L'entitat Qui som?

Qui som?

El Martinet, "Butlletí Local de Sant Martí Sarroca"

És un butlletí mensual dirigit al públic en general amb l'objectiu de divulgar tota la informació socio-cultural del municipi, per contribuir a crear opinió i generar debat social per a l'aprofundiment democràtic.

Esdevé notari de la micro-història local tot configurant també l'arxiu fotogràfic local.

Treballa per a la normalització lingüística del català a la vegada que intenta cultivar el voluntariat i potenciar el civisme en totes les seves vessants: convivència, participació, coneixement del territori, respecte a la natura...

Història

Neix a l'octubre del 1976, mitjançant un col·lectiu voluntarista, ideològicament plural i independent, que després d'uns anys es consolidaria legalitzant-se com a entitat cultural sense ànim de lucre, fórmula que perdura fins els nostres dies.

L'aventura comença just un any després de la mort del dictador, amb mitjans materials i humans força escassos de recursos i d'experiència.

Un butlletí mensual de 12 pàgines sicostilades van configurar els 15 primers números, per passar a la fotocòpia durant 30 números més i finalment a l'ofsset fins arribar al número 66, el març del 1982, en què es va acabar la primera època, sempre amb un tiratge de 200 exemplars.

Primera portada
Primera portada de "El Martinet. Primera època Primera portada de la tercera època

 Amb una renovació de la major part de l'equip humà es va remprendre la segona època que paulatinament va anar augmentat de continguts informatius i de paginació assolint una mitjana de 16 pàgines, però mantenint el tiratge inicial de 200 exemplars.

Aquesta època va durar de l'abril del 1982 fins al desembre del 1986, editant-se 56 números.

Amb un lapsus de 5 mesos es va iniciar, el juny del 1987, la tercera època amb un nou equip totalment renovat, formant-se un col·lectiu més estructurat amb un nucli directiu i una xarxa de col·laboradors, articulada a l'entorn de Xavier Cadafach i Boada, autèntica ànima i impulsor de la publicació des d'aleshores i fins a 2014.

Es va iniciar amb una edició de 20 pàgines i 300 exemplars per passar, abans dels dos anys, a una mitjana de 24 pàgines. Des de les hores fins als nostres dies ha anat augmentant tant la paginació, com el tiratge i conseqüentment els continguts. Cal remarcar la incorporació de la portada en color a partir del mes de juny del 1997 amb motiu del 10è aniversari de la tercera època i la constant evolució positiva, any rere any, arribant a l'actualitat amb un tiratge de 625 exemplars i una mitjana de 56 pàgines en format DIN-A4.

Cal destacar, també, el guardó obtingut en la XIV edició del Premi Tasis-Torrent de Premsa Local, Premis de Comunicació 1994 de la Diputació de Barcelona per l'article "Víctimes de la Guerra Civil" del martinenc Lluís Pujadó.

 

La publicació, avui

El butlletí s'ha convertit, al llarg dels anys en un referent pel que fa a la informació puntual de l'activitat social, gràcies al fet que les entitats i els col·lectius del municipi s'hi expressen habitualment.

Es dóna informació sobre tot tipus d'esdeveniments locals: culturals, folklòrics, recreatius, lúdics, esportius, polítics, socials, institucionals (Ajuntament, Consell Comarcal)... així com temes especialitzats sobre salut, castellers, física i química, història local, automobilisme, filatèlia, gastronomia, opinió, emigració local, vivències de la guerra civil... Es publica al 100% en català.

Actualment, l'entitat està regida per un col·lectiu format per deu persones: Josep Matas, Josep Ma Sala, Ismael Carbó, Assun Domènech, Cristina Amela, Josep Antón Gabarrón, Lluís Gili, Agustí Salvà, Rosa Domènech, Albert Tort i Mª Antònia Lahuerta, que desenvolupen les diverses tasques d'informació, fotografia, entrevistes i reportatges, recerca històrica, dibuix, redacció, distribució, arxius, finances, web... pel que fa al butlletí, així com les d'organització d'altres activitats co-laterals que també realitza l'entitat. Josep Matas és el president de l'entitat i Ismael Carbó és el responsable d'edició de la publicació.

L'entitat també compte amb un planter de col·laboradors entre articulistes (com els responsables de la secció La Nostra: Alba Neher, Adrià Alvarado i Gemma López), els repartidors i altres participants en tasques puntuals, sumant en total un col·lectiu humà d'unes 40 persones.

La primera portada en color Edició del llibre "Sant Martí Sarroca 1900-1976. Recuperem la història en imatges"

A més, de l'edició mensual del butlletí com a activitat principal, l'entitat organitza també caminades mensuals per l'entorn del municipi, exposicions, xerrades i debats, i la publicació d'alguna que altra edició especial de llibres. Algun dels debats es realitzen conjuntament amb l'emissora local Sarroca Ràdio 107'5 FM.

Els 625 exemplars que s'editen mensualment van destinats a: 413 als subscriptors i 61 als anunciants. La resta, uns 107, es lliuren a organismes oficials, institucions, entitats comarcals i locals, hemeroteques... i 44 per arxiu/dipòsit.